Het concept Club 3 kwam tot stand op 1 juni 2007 toen bezieler Dr.Tony Borms 3 merknamen liet registreren.
In 2008 volgde er een plechtige charter overhandiging in het Vlaams parlement te Brussel. Tijdens een academische zitting werd door Club3® International haar eerste club gecharterd: Club 3® Bornem.

Club 3 is een onafhankelijke organisatie die ijvert voor het welzijn van medioren en senioren en bestaat uit 3 vzw’s:

  • Club 3 Actief mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn of een meerwaarde geven aan de Club.
  • Vanuit Club 3 Diensten beheren we de zaal, de club en het vrijwilligerswerk van Club 3.
  • Met Club 3 Wonen realiseerden we residentie ‘Allegria’, het resultaat van samen bouwen en wonen rond ons clubhuis. De appartementen binnen Club 3 Wonen worden ter beschikking gesteld van onze clubleden.

Daarnaast ondersteunen we ook onze partner SOLV in de realisatie van aangepaste serviceflats en helpen we met het verwezenlijken van noodzakelijke aanpassingen in bestaande woningen.

Onze zaal wordt vooral gebruikt als clubhuis waarin evenementen worden georganiseerd voor actieve mensen in de 3e levensfase. We organiseren hier regelmatig voordrachten, feesten, opleidingen en bijeenkomsten voor onze leden en ouderen in onze gemeente.

In 2017 werd beslist om Zaal De Club open te stellen voor iedereen die nood heeft aan een plek voor een privé of zakelijke aangelegenheid. De winst die we daar als vzw mee maken, wordt integraal ingezet voor verschillende vormen van dienstverlening aan onze senioren.

Hoofdsponsors Club3 

   KBC logo  String solv  String QualipharString muyshondt   logo studiokleinbrabant RGB verticaal  String air consult


 

 

Club 3 Actief mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn of een meerwaarde geven aan de Club.
Onze missie is elkaar als senioren helpen om gelukkig te zijn in de derde levensfase. Onderlinge solidariteit en vrijwilligerswerk zijn daarbij essentieel.
Met ons ruim aanbod aan activiteiten op gebied van ontspanning, cultuur, aangepast wonen en dienstverlening willen we niet alleen onze leden bereiken maar bij uitbreiding alle senioren van Bornem en nabije omgeving.
Onze leuze is ”alles mag, niets moet, mits respect voor elkaar en voor de organisatie”.

 

Vanuit Club 3 Diensten beheren we de zaal, de club en het vrijwilligerswerk van Club 3. Door een nauwe samenwerking met een aantal zusterpartijen en een ruim aanbod aan zorg en diensten willen we constant de onderlinge solidariteit verbeteren in het voordeel van de senioren van Bornem.
Zaal de Club wordt enerzijds ingezet als
budgetvriendelijke ontmoetingsplaats maar wordt ook opengesteld voor privé feesten, uitvaarten of bedrijfsevenementen.
Door onze zaal te huren draagt u bij tot de realisatie van ons doelstelling, nl. dienstverlening voor het welzijn van senioren.

 

Bridgeclub Klein Brabant werd gesticht in 1975 en telt ondertussen meer dan 100 leden. De club is een belangrijke partner voor Club 3 in het ijveren naar welzijn voor senioren. Bridge is immers een denksport en verreist concentratie. Tijdens het spelen train je intensief je geheugen en logisch redeneren. Al spelend houdt bridge onze geest actief.

We organiseren wekelijks op woensdag en donderdag Bridge Clubtornooien. Daarnaast is er nog de Bridgeacademie voor opleiding en een aantal extra activiteiten zoals het Aspergetornooi en ons Marathon Bridgetornooi. Hou onze agenda in het oog voor meer informatie.

 

  

Activiteiten Club 3